Cennik spotkań z Psychodietetykiem

Pierwsze spotkanie

wywiad łączący dietetykę oraz psychologię oraz analiza problemów w obszarze żywieniowym – ok. 45 minut

Cena pierwszego spotkania: 150 zł

Kolejne wizyty

praca nad utrzymaniem diety, motywacją, poczuciem skuteczności, poczuciem własnej wartości oraz praca nad zmianą – ok. 45 minut

Cena kolejnych spotkań – 150 zł

Pakiet 6 spotkań w cenie – 800 zł

Spotkania podtrzymujące po zakończeniu cyklu spotkań – 50 zł

Spotkanie grupowe – 40 zł/os.

Warsztaty – cena ustalana indywidualnie
Opracowanie indywidualnego planu żywieniowego na 7 dni – 150 zł.