Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest największą i najdłużej istniejącą na polskim
rynku instytucją oferującą hipotekę odwróconą. Usługa ta polega na dożywotniej
wypłacie rent hipotecznych osobom po 65. roku życia w zamian za przekazanie
prawa własności do mieszkania lub domu, z którego mogą korzystać do końca
swoich dni.

Świadczenia wypłacane przez Fundusz Hipoteczny DOM to Lepsze życie dla
Seniora.

www.funduszhipoteczny.pl>