Angelika Heberlej – rozwój zawodowy i osiągnięcia

Wykształcenie:

 • od 2013 studia doktorskie w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka, w dyscyplinie: Technologia Żywności i Żywienia, na ZUT w Szczecinie
 • 2017-2018 studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka, na Wyższej Szkole Bankowej
 • 2012-2013 studia magisterskie na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, spec. Żywienie Człowieka, na ZUT w Szczecinie
 • 2008-2012 studia inżynierskie na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, spec. Żywienie Człowieka, na ZUT w Szczecinie

Osiągnięcia:

 • 01-02.06.2017 Wygłoszenie doniesienia pt.: „Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym” na VI Bałtyckim Sympozjum Młodych Naukowców „Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA”
 • 18-19.05.2017 II miejsce na Międzynarodowej Konferencji: XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, za wystąpienie pt.: „Ocena spożycia witaminy D wśród młodych osób z województwa zachodniopomorskiego”.
 • 09-10.06.2016 Przedstawienie posteru pt.: „Assessment of Student Nutrition of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin na II Międzynarodowej Konferencji „EKOLOGIA CZŁOWIEKA” w Szczecinie.
 • 06-07.05.2014 Wygłoszenie doniesienia pt.: „Ocena spożycia witaminy D w wybranych grupach ludności z województwa zachodniopomorskiego” na konferencji: „VI WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA – w poszukiwaniu optymalnego modelu żywienia” w Warszawie.
 • 10.05.2012 I miejsce na XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu, za wystąpienie pt.: „Ocena wartości indeksu i ładunku glikemicznego oraz wskaźnika aterogenności diet 13-letnich dzieci z otyłością wisceralną”.
 • 02.12.2011 I wyróżnienie na 3. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za wystąpienie pt.: „Indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny oraz wskaźnik aterogenności diet 13-letnich dzieci z otyłością wisceralną”

Współautorstwo publikacji i doniesień naukowych:

 • Bogacka A., Heberlej A., Jeleńska M., Kucharska E. Aterogenność diety a profil lipidowy u pacjentów poradni kardiologicznej w Szczecinie. Probl Hig Epidemiol 2018, 99, 2, 155-161.
 • Seidler T., Heberlej A. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały konferencyjne VI Bałtyckiego Sympozjum Młodych Naukowców „Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca”. Szczecin 01-02.06.2017 r. strona: 21.
 • Seidler T., Heberlej A. Ocena spożycia witaminy D w grupie młodych osób z województwa zachodniopomorskiego. Materiały Konferencyjne XXII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Szczecin 18-19.05.2017 r. ISBN: 978-83-935477-9-1, strona: 77.
 • Seidler T., Heberlej A. The assessment of vitamin D intake in young people from the province of West Pomeranian. Materiały Konferencyjne XXII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Szczecin 18-19.05.2017 r. ISBN: 978-83-935477-9-1, strona: 79.
 • Seidler T., Mieczkowska M., Heberlej A. Assessment of Student Nutrition of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Materiały Konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji „EKOLOGIA CZŁOWIEKA”, Szczecin 09-10.06.2016 r. ISBN: 978-83-7663-214-8, strona: 181.
 • Goluch-Koniuszy Z., Heberlej A. Methods used by adolescents for reducing body mass. Rocz Panstw Zakl Hig 2015;66(4):327-335.
 • T. Seidler, A. Heberlej: Ocena spożycia witaminy D w wybranych grupach ludności z województwa zachodniopomorskiego. Materiały Konferencyjne VI WARSZAWSKICH DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA – w poszukiwaniu optymalnego modelu żywienia, Warszawa 06-07.05.2014 r., streszczenia doniesień, s. 30.

Konferencje i szkolenia:

 • 25.05.2018 Szkolenie pt.: „RODO w gabinecie dietetyka – praktyczne podejście do nowych przepisów unijnych”
 • 24.05.2018 Szkolenie pt.: „Dieta ketogeniczna w sportach wytrzymałościowych pod lupą Evidence Based Nutrition”
 • 23.05.2018 Szkolenie pt.: „Nieswoiste choroby zapalne jelit – współpraca dietetyka z pacjentem
 • 22.05.2018 Szkolenie pt.: „Od pasji do własnej firmy – jak zacząć zarabiać na dietetyce?”
 • 21.05.2018 Szkolenie pt.: „Zaburzenia kompulsywne na talerzu – psychodietetyka jako narzędzie pracy z pacjentem”
 • 07.12.2017 Szkolenie pt.: „Algi morskie w codziennym jadłospisie każdego pacjenta”
 • 25.11.2017 V Konferencja Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Spotkań z Dietetyką Funkcjonalną „Neurobiota 2 – autyzm i borelioza: fitoterapia i żywienie pacjentów”
 • 24.11.2017 Szkolenie pt.: „Holistyczna diagnostyka w chorobie Hashimoto – infekcje, koinfekcje oraz metale ciężkie jako czynniki spustowe”
 • 23.11.2017 Szkolenie pt.: „Immunożywienie osób aktywnych fizycznie”
 • 22.11.2017 Szkolenie pt.: „Zespół jelita drażliwego – diagnostyka i dietoterapia”
 • 21.11.2017 Szkolenie pt.: „Praktyczne zalecenia żywieniowe w chorobach tarczycy”
 • 20.11.2017 Szkolenie pt.: „Pacjent z insulinoopornością w gabinecie dietetyka”
 • 01-02.04.2016 VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica w Łodzi, tematyka konferencji: choroby autoimmunologiczne – wyzwanie współczesnej dietetyki, zastosowanie suplementów w dietetyce medycznej.
 • 07.03.2015 Konferencja czasopisma Food Forum: „Aktywność fizyczna, zdrowie, dieta. Najnowsze zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych.”
 • 18.10.2014 Konferencja czasopisma Food Forum: „Zdrowa mama, zdrowe dziecko – Aktualne zasady odżywiania w czasie ciąży, karmienia oraz w okresie dziecięcym.”