Etapy pracy z Psychodietetykiem

Etapy pracy z psychodietetykiem:

Praca z psychodietetykiem obejmuje 6-8 spotkań, na których poruszane są kolejno problemy związane ze zmianą stylu życia. Klient poznaje tajniki motywacji i uczy się kontrolować siebie oraz swoje emocje. Praca z psychodietetykiem kończy się, gdy klient osiąga cele założone na początku sesji i odczuwa satysfakcje z osiągniętych rezultatów.

Wizyty odbywają się raz na dwa tygodnie, podczas których, etapowo, pracuje się nad poszczególnymi problemami związanymi ze zmianą stylu życia.Etap

1

Umawiasz się na spotkanie w wybranej przez siebie formie:

– Telefonicznie

– Mailowo

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy na stronie gabinetu.

Etap

2

Odbywasz pierwsze spotkanie z psychodietetykiem

Pierwsze spotkanie: Wywiad z pogranicza dietetyki oraz psychologii. Analiza problemów w obszarze żywieniowym.
Analizujecie dotychczasowe problemy żywieniowe występujące podczas stosowania diety – problem z efektem jo-jo, brak skuteczności diet, problemy z motywacją, brak wiary w siebie, brak kontroli nad jedzeniem,  określacie cel terapii i oczekiwania.

Etap

3

Umawiasz się na kolejne wizyty

Kolejne wizyty: Praca nad utrzymaniem diety, motywacją, poczuciem skuteczności, poczuciem własnej wartości oraz praca nad zmianą nawyków.
Podczas kolejnych 4 spotkań odbywających się raz na dwa tygodnie pracujecie nad określonymi problemami zbliżając się do osiągnięcia ustalonego celu. Każde spotkanie skupia się na określonym problemie i rozwiązuje problemy, z którymi się zmagasz.  

Etap

4

Umawiasz się na wizytę podsumowującą

Spotkanie podsumowujące: Podsumowanie założeń i podjętych podczas terapii działań. Finalizacja podjętych celów.
Posumowanie dotychczasowych wizyt i wypracowanych strategii w związku ze zmianą stylu życia. Praca z psychodietetykiem kończy się, gdy osiągasz cele założone na początku sesji i odczuwasz satysfakcję z osiągniętych rezultatów.

Etap

5

Wizyta podtrzymująca

Proponujemy kontynuację współpracy po zakończeniu cyklu spotkań. Wspólnie ze specjalistą omówisz postępy oraz to jak przebiega zamiana nawyków żywieniowych, czy dajesz sobie samodzielnie radę. Spotkania odbywają się początkowo raz w miesiącu, następnie raz na kwartał i są świetną opcją do utrwalenia wypracowanych podczas współpracy nawyków.