Mariusz Brodnicki – rozwój zawodowy i osiągnięcia

Autorstwo i redakcja wybranych publikacji książkowych:

  • 2017 Kulturowe i zdrowotne aspekty jedzenia
  • 2016 Wybrane zagadnienia z edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej
  • 2016 Rolnictwo przyjazne naturze (żywność ekologiczna)
  • 2015 W kręgu rozważań o zdrowiu i aktywności fizycznej
  • 2013 Ciało człowieka w refleksji humanistycznej

Konferencje i warsztaty:

  • 2017.05.9-10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowe i zdrowotne aspekty jedzenia” (organizator)
  • 2017.05.5-7 Zioła w dietetyce (certyfikat)
  • 2017.04.15 Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży (organizator)
  • 2016.09.13-14 Nowoczesna edukacja żywieniowa (certyfikat)
  • 2016.08.23-25 Zioła w domu i ogrodzie (certyfikat)