Magdalena Kuśmierek

Wykształcenie:

 • 2015-2020
  Uczestnik studiów doktoranckich, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2010-2012
  Studia magisterskie, kierunek: Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2007-2010
  Studia licencjackie, kierunek: Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oferta dietetyk Bydgoszcz

Publikacje, konferencje, kursy:

 • Publikacja: The impact of immunomodulatory factors from maternal diet during pregnancy on cow’s milk allergy in offspring – a pilot study. Allergologia et Immunopathologia, 2019r.
 • Publikacja: Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci. Postępy Żywienia Klinicznego 2017.
 • Publikacja: Wprowadzanie pokarmów uzupełniających a ryzyko rozwoju alergii. Pediatria Polska 2017r.
 • Publikacja: Analiza diety stosowanej u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca. Pediatria Polska 2017r.
 • Konferencja: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 26-29.09.2018r. Mikołajki.
 • Konferencja: III Międzynarodowa Konferencjia Naukowo-Szkoleniowa XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Europejski wymiar nauk po zdrowiu. 10-11.05.2018r. Bydgoszcz.
 • Konferencja: XXXIV Zajazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 14-16.09.2017r. Katowice.
 • Kurs: wybiórczość pokarmowa u dzieci. Uniqskills. 2019r.
 • Konferencja: IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. 16-18.06.2016r. Bydgoszcz.
 • Kurs Akademii Pediatrii: Produkt refundowany, wskazania refundacyjne, dokumentacja medyczna w kontekście diagnostyki i leczenia alergii na białka mleka krowiego. Organizowany przez: Zespół Akademii Pediatrii; data: 16.08.2018r.
 • Kursu Akademia Dysfagii: Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej  pod patronatem dr n. med. Anny Czernuszenko; data:13.08.2018r.
 • Kurs: Żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych i domowych „Żywienie kliniczne w praktyce i oparte na przypadkach klinicznych” Gdańsk 08-09.12.2017r.