Spotkania

Głównym celem spotkań dzieci z dietetykiem jest wypracowanie z dzieckiem i jego opiekunem prawidłowego sposobu odżywiania, odpowiadającego zapotrzebowaniu rosnącego młodego człowieka i jego stanowi zdrowia.

Każdorazowo, cel współpracy określany jest podczas pierwszego spotkania i zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i opiekuna.

Każde spotkanie składa się z:

  • rozmowy dietetyka z opiekunem i dzieckiem na temat jego sposobu odżywiania
  • części edukacyjnej dostosowanej do wieku dziecka oraz omawianej tematyki, opartej na zasadzie nauki poprzez zabawę
  • specjalnie opracowanego dla dzieci systemu motywacyjnego pozwalającego na swobodne określenie postanowień do realizacji i ich efektów

Finalna forma i ilość spotkań zależne są od wieku dziecka, potrzeb dziecka i opiekuna i ich preferencji co do rodzaju współpracy i pomocy jakiej oczekują.

Na spotkania zapraszamy dzieci wraz z ich rodzicami. Jeśli w żywieniu dziecka mocno uczestniczy inna osoba, np. babcia czy niania, serdecznie zapraszamy je do uczestnictwa w spotkaniach.