Poznaj etapy pracy z dziećmi

Pierwsza konsultacja zaczyna się już podczas rozmowy telefonicznej z rodzicem, gdzie zostaje omówiony problem, z jakim zgłasza się do nas rodzic oraz zebrany ogólny wywiad stanu zdrowia dziecka.

Wizyta w gabinecie polega na zebraniu wywiadu żywieniowego i zdrowotnego, w tym analizy aktualnych wyników laboratoryjnych. Następnym etapem jest pomiar masy ciała, omówienie wstępnych zaleceń dietetycznych, a także błędów popełnianych w żywieniu dzieci.

Kuracja przewiduje 4-6 spotkań, na których w ciekawy dla dziecka sposób, w formie zabawy przekazuję dzieciom wiedzę na temat prawidłowego odżywiania. Pomagam odkrywać świat zdrowego i aktywnego dziecka.
W trakcie kuracji (najczęściej po 4-5 spotkaniu), kiedy dziecko pozna zasady prawidłowego żywienia, układany jest 2-tygodniowy indywidualny plan żywieniowy.