Konferencja 03.04.2017 Uniwersytet Medyczny Lublin

W dniu wczorajszym uczestniczyłem w konferencji “Dietetyk w Polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie wyzwań medycyny klinicznej i zdrowia publicznego” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Poruszonych zostało wiele kwestii dotyczących np. roli i ważności dietetyka, zmian żywieniowych, wpływu żywienia w cukrzycy, chorób serca i naczyń, zaburzeń nowotworowych oraz omówione aspekty psychologiczne i przeanalizowanie form związanych z odżywianiem.W prelekcjach brało udział wielu specjalistów i naukowców związanych z medycyną. Dzięki temu została przekazana duża wiedza teoretyczna jak i praktyczna.Krótka fotorelacja.